Využijte příspěvku od Jsem v kurzu, projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), který nabízí finanční podporu na digitální vzdělávání a rekvalifikaci do IT. Jedná se o skvělou příležitost pro ty, kteří chtějí investovat do své budoucnosti a zároveň se chtějí rozvíjet v oblasti IT. Dostupné vzdělávání je cestou k inkluzivnější společnosti, zvyšuje konkurenceschopnost a podporuje inovace. Díky Jsem v kurzu má nyní každý (ať už zaměstnaný, student nebo nezaměstnaný), kdo bydlí - a dříve pracoval - v České republice, jedinečnou příležitost získat až 50 000 Kč na vzdělávání v oblasti IT. Důležité je zmínit, že na Úřadu práce je třeba požádat nejpozději 30 dní před zahájením příslušného kurzu. Jak to celé funguje a co to znamená pro studenty našich kurzů? Čtěte dále a dozvíte se podrobně, jak celý proces od podání přihlášky, přes výběr financování až do získání finanční podpory probíhá:
 

Finanční podporu od MPSV lze využít jak na Fullstack Web Development Coding Bootcamp, Frontend Web Development Coding Bootcamp, tak na Data Science Coding Bootcamp a to v kombinaci s plánem Zaplatit později s příspěvkem 50 000 Kč. Platební plán Zaplatit Později, který v současné době našim studentům nabízíme, umožňuje studentům s omezeným rozpočtem navštěvovat kurz bez stresu z financí. V kombinaci s možným příspěvkem až 50 000 Kč (splatným po úspěšném absolvování kurzu) tak může účastník získat velmi atraktivní platební podmínky. Zde naleznete všechny možnosti platebních plánů pro naše Bootcampy:

 

 

KDO MÁ NÁROK NA MPSV PODPORU? 

Nabídka podpory Jsem v kurzu od Úřadu práce (MPSV) je dostupná pro každého, kdo má zájem se učit, bydlí a pracoval v České republice. Může se jednat o nezaměstnané osoby registrované na Úřadu práce, zaměstnance, osoby podnikající nebo v současné době ekonomicky neaktivní osoby, jako jsou rodiče na rodičovské dovolené nebo studenti. Podle MPSV jde o jednoduchý proces bez zbytečné byrokracie a celou podporu lze vyřídit online. Veškeré informace o této podpoře, včetně způsobu podání žádosti, jsou k dispozici na stránce MPSV Jsem v kurzu.

Každý účastník je povinen uhradit povinnou minimální spoluúčast ve výši 18 % z konečné ceny kurzu (82 % hradí Úřad práce). Maximální částka, kterou může Úřad práce účastníkovi během tří let poskytnout činí celkem 50 000 Kč. Úřad práce tuto dotaci převede až poté, co účastník tento kurz úspěšně ukončí (viz podmínky níže). Úřad práce má také stanovenou lhůtu pro schválení žádosti klienta, která je 30 kalendářních dnů před začátkem kurzu. Pokud tedy máte zájem o kurz, který začíná v nejbližší době a chcete využít této podpory, podejte žádost co nejdříve. Přečtěte si níže, jak to funguje krok za krokem. 👇

 

Jak probíhá Coding Bootcamp?

 


JAK "JSEM V KURZU" FUNGUJE?

Prvním krokem je výběr kurzu a podání přihlášky na našich webových stránkách. Jakmile budete do kurzu přijati, vyzveme vás, abyste si vybrali způsob platby. Při výběru možnosti platby se ujistěte, že jste zvolili plán Zaplatit později s příspěvkem 50 000 Kč. Poté převedete první splátku podle obdržené žádosti o platbu. Mezitím můžete požádat o podporu prostřednictvím webových stránek MPSV Jsem v kurzu. Mějte na paměti, že Úřad práce musí vaši žádost schválit ještě před zahájením kurzu. Lhůta pro podání žádosti prostřednictvím jejich systému je 30 kalendářních dnů před prvním dnem kurzu.

Finanční prostředky (až do výše 50 000 Kč) uhradí Úřad práce až po skončení kurzu a to pouze v případě, že doložíte prezenční listinu a splníte další podmínky stanovené MPSV. V případě, že podmínky nesplníte, hradíte si kurz sami. Pečlivě si přečtěte všechny podmínky předepsané Úřadem práce na jeho oficiálních stránkách, včetně často kladených otázek. Je vaší odpovědností, abyste se ujistili, že tyto podmínky plně splňujete a že rozumíte tomu, jak celý proces probíhá.


POSTUP KROK ZA KROKEM:

Krok 1: Přihlaste se do vámi vybraného Bootcampu
 

 

Krok 2: Vyberte si platební plán s názvem Zaplatit později s příspěvkem 50 000 Kč (jedná se o jediný platební plán, který lze kombinovat s podporou MPSV, protože podpora je splatná až po skončení kurzu) a převeďte první splátku (zálohu) podle pokynů v platebním plánu.

Krok 3: Podejte žádost o finanční podporu na webových stránkách MPSV Jsem v kurzu. Zde je důležité zmínit, že systém MPSV slouží pouze k podávání žádostí o dotace, resp. není možné žádat o podporu na naše kurzy pouze prostřednictvím tohoto systému bez kroku 1. Nezapomeňte, že Úřad práce uzavírá příjem žádostí 30 kalendářních dnů před zahájením kurzu. Proto se ujistěte, že jste podali žádost na jejich webových stránkách s předstihem. Počítejte také s neočekávanými technickými problémy apod. Také jsme povinni vás schválit i v rámci jejich systému, proto nepodávejte žádost na poslední chvíli, protože bychom ji nemuseli stihnout zpracovat (zejména pokud podáte žádost večer v poslední den lhůty 🙂). Naše Bootcampy v systému MPSV najdete buď podle názvu kurzu, podle organizace, nebo zadáním kódu kurzu:
 

  • Web Development Coding Bootcamp, kód kurzu: 142 023 013 759
  • Data Science Coding Bootcamp, kód kurzu: 142 023 013 820
  • Frontend Web Development Coding Bootcamp, kód kurzu: 142 024 015 911

 

Krok 4: Zde se dozvíte, jak funguje plán Zaplatit později s příspěvkem 50 000 Kč:

  • Záloha a platba MPSV: Pro potvrzení vašeho místa zaplatíte první splátku (zálohu). Podle podmínek MPSV zaplatíte 18 % z ceny kurzu, pokud zbývajících 82 % činí až 50 000 Kč. V opačném případě zaplatíte částku, která je navíc. V každém případě je maximální částka, kterou Úřad práce vyplatí - 50 000 Kč. Vysvětlíme si to na dvou hypotetických scénářích:
    • Celková částka za kurz činí 61 000 Kč. Jako zálohu (splatnou současně s přihláškou) zaplatíte 11 000 Kč. Po ukončení kurzu (pokud jste splnili podmínky MPSV) za Vás Úřad práce zaplatí zbývajících 50 000 Kč.
    • Celková částka za kurz činí 100 000 Kč. Jako zálohu (splatnou při přijetí) zaplatíte 50 000 Kč. Po ukončení kurzu (pokud jste splnili podmínky MPSV) za Vás Úřad práce zaplatí zbývajících 50 000 Kč.
  • Nesplnění podmínek Úřadu práce: Mějte na paměti, že teprve po ukončení kurzu, kdy získáte prezenční listinu a splníte všechny podmínky stanovené Úřadem práce, Úřad práce uvolní předem schválené finanční prostředky. V případě, že podmínky nesplníte, hradíte si kurz sami.

 

Posláním Coding Bootcamp Praha je od jeho počátku v roce 2016 poskytovat cenově dostupné vzdělávání. S rostoucí digitalizací ve všech oblastech života je nezbytné, aby lidé získali dovednosti, které jim umožní úspěšně a efektivně pracovat s technologiemi a digitálními nástroji. Poskytování finanční podpory pro digitální vzdělávání zvyšuje šance lidí z různých sociálních vrstev a regionů na přístup k moderním technologiím a vzdělávacím nástrojům. To pomáhá vytvářet inkluzivnější společnost a snižuje nerovnosti ve společnosti. Jsme rádi, že můžeme umožnit ještě více lidem studovat a naplno využít jejich potenciál.
 

Zjistěte více o studiu s Coding Bootcamp Praha

 

Upozornění: Může se stát, že informace na webových stránkách Úřadu práce / MPSV jsou zastaralé. Nemůžeme nést odpovědnost za informace uvedené na webových stránkách, které neprovozujeme. Naše webové stránky (codingbootcamp.cz) jsou jediným zdrojem přesných informací o našich kurzech. Webové stránky MPSV slouží pouze jako mechanismus financování vašeho studia. Ujistěte se prosím, že jste se plně seznámili se všemi podmínkami podpory, jak je předepisuje Úřad práce na svých oficiálních webových stránkách, včetně sekce Často kladené otázky (FAQ). Upozorňujeme vás, že neneseme žádnou odpovědnost za případné nesprávné interpretace nebo nedorozumění, které mohou vzniknout v souvislosti s využíváním této podpory. Kromě toho jsou veškeré rady zde uvedené určeny výhradně pro obecné účely a nelze je chápat jako individuální nebo specifické pro jednotlivé okolnosti. Dále je nezbytné vzít na vědomí, že v případě, že žadatel nezíská požadovanou podporu nebo nesplní stanovené podmínky, nelze vůči naší organizaci uplatňovat žádné peněžní nároky nebo kompenzace. Působíme pouze jako zprostředkovatel a poskytujeme obecné rady a nemůžeme nést odpovědnost za výsledek žádosti nebo následné rozhodnutí Úřadu práce. V zájmu získání přesných a jasných informací vám důrazně doporučujeme, abyste se obrátili přímo na příslušný Úřad práce a v případě potřeby vznesli jakékoliv dotazy nebo požádali o další vysvětlení.